ช่างไฟฟ้า

                                                              งานช่างไฟฟ้า
                  การมีไฟฟ้าใช้แสดงให้เห็นถึงความเจริญได้อย่างหนึ่ง  งานช่างไฟฟ้าเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้  ทักษะ  และประสบการณ์  ในการนำเอาพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในลักษณะของพลังงานแสงสว่าง  พลังงานความร้อนและพลังงานกล  จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง  การดูแลรักษา  หรือการแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ที่เป็นช่างจะต้องมี ทักษะอย่างเพียงพอ  ต้องทำงานโดยอาศัยหลักวิชาที่ถูกต้อง  เพราะงานที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าสามารถเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ได้ง่าย  ลักษณะของงานช่างไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้ดังต่อไปนี้

ก. งานไฟฟ้ากำลัง  ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ข. งานไฟฟ้าภายในบ้าน  ทำงานการเดินสายไฟภายในบ้าน
ค. งานไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องไฟฟ้าต่างๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s